Hoe werken wij?

06-40190608

HOE WERKEN WIJ ?


UNIEKE AANPAK 


GWW-Bouw Coach werkt in opdracht van de bedrijfsdirectie en rapporteert haar bevindingen ook altijd aan de directie. Dit is essentieel voor het slagen van onze opdracht.


Zonder draagvlak, reflectie en betrokkenheid van de directie van het bedrijf kunnen wij geen aanpassingen doorvoeren in de bedrijfsorganisatie.


In grote lijnen doorlopen wij de volgende stappen tijdens het verbetertraject:


  • Kennismaking bedrijf en directie;
  • Uitvoeren  unieke bedrijfsscan en analyse huidige bedrijfsstructuur en het maken van een doorkijk naar de gewenste organisatiestructuur;
  • Gesprekken medewerkers (kennis, kunde, irritaties, verbeteringen);
  • Terugkoppeling en reflectie directie;
  • Opstellen verbeterprogramma(s);
  • Invoeren verbeterprogramma(s) en coaching.
Kennismaking bedrijf en directie;

Om de begeleiding, optimalisatie en coaching van UTA-personeel optimaal uit te voeren hebben wij als GWW-Bouw Coach de volledige medewerking van de directie nodig. In de eerste fase van het proces willen we een helder en duidelijk beeld krijgen van de missie en visie van het bedrijf, wat de organisatiestructuur is en waar mogelijke knelpunten of UTA-verbeteringen mogelijk zijn volgens de directie.Analyse huidige bedrijfsstructuur

Aan de hand van de aangeleverde bedrijfsstructuur of organogram wordt een eerste algemene opzet gemaakt voor een verbeterde bedrijfsstructuur.Gesprekken medewerkers

Met het UTA-personeel worden individuele gesprekken gevoerd om kennis, kunde, ervaring, opleidingen, toekomstplannen en dergelijke te inventariseren en te analyseren. Met behulp van onze eigen ontwikkelde inventarisatie-formulieren visualiseren we de 'status'van de UTA-medewerker op gebieden zoals bijvoorbeeld vakkennis, communicatie, visie en doorgroeimogelijkheden. Terugkoppeling en reflectie directie

Opgedane bevindingen worden besproken met de directie en geven richting aan het verbeterprogramma.Opstellen verbeterprogramma(s)

Afhankelijk van de wensen en eisen vanuit de directie stellen wij een verbeterprogramma op. Dit kan zijn op bedrijfs-, afdelings-, functie- en/of persoonlijk niveau zijn.Invoeren verbeterprogramma(s) 

Het uitvoeren van het verbeterprogramma wordt door GWW-Bouw Coach volledig verzorgd met tussentijdse terugkoppelingen naar de directie en betrokken medewerkers, reflecties en eventuele aanpassingen van het verbeterprogramma.


Coaching

Na invoering van het verbeterprogramma vindt een intensief coachingstraject plaats.


Wij zijn ervan overtuigd dat dit de sleutel tot succes van het verbetertraject is! 


GWW-Bouw Coach blijft op bedrijfs-, project- en persoonlijk niveau controleren, corrigeren en bijsturen om het verbetertraject volledig te implementeren binnen het aannemersbedrijf..

GWW-Bouw Coach

verbetermanagement

Optimalisatie  en reorganisatie  van UTA-personeel van aannemersbedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouw- en Bouwsector

QUICK LINKS


Home                     |     Diensten


Hoe werken wij?  |     Contact

VOLG ONS

Facebook

Linkedin

Twitter

NEEM CONTACT MET ONS OP

Telefoon: 06-40190608

GWW-Bouw Coach

Kolgans 8

        5221 GC  's-Hertogenbosch

Copyright 2020 © Inter Civiel