Home

STRATEGISCH VERBETERMANAGEMENT

VOOR AANNEMERSBEDRIJVEN

IN DE GWW EN BOUW

De stip op de horizon en uw organisatie.


 

Veel aannemersbedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector en de Bouwsector werken op projectbasis en halen hun projecten binnen via onderhandse en openbare aanbestedingen.


In hoofdlijnen doorlopen de meeste aannemersbedrijven de volgende processen tijdens aanbestedingen:


  • acquisitie;
  • calculatie;
  • eventueel ontwerp;
  • werkvoorbereiding/ inkoop;
  • uitvoering;
  • eventueel nazorg & onderhoud.Naast deze processen is er in de bedrijven administratieve en ICT- ondersteuning en het beheer en onderhoud van het materieel. In de Bouw-CAO wordt het personeel in bovenstaande functies UTA-personeel (Uitvoerend-, Technisch en Administratief personeel) genoemd en hebben veelal een sturende en leidende functie.


De UTA-organisatie is in het aannemersbedrijf één van de grootste kostenposten.


Om concurrerend te blijven dient de UTA-organisatie zo optimaal mogelijk ingericht te zijn, maar dit blijft continu variabel door alle wijzigingen die optreden als gevolg van onder andere de veranderende conjunctuur, wet- en regelgeving, soorten en aantallen van aanbestedingen, werkvoorraad en marktwerking.


Met regelmaat horen we ondermeer de volgende vragen:


- Hebben we voldoende en gekwalificeerd eigen UTA-personeel?

- Moet er een harde kern zijn en een flexibele schil van UTA-personeel?

- Hoe ziet onze markt er over 5 jaar uit?


Dit zijn maar enkele voorbeelden van vraagstukken die direct invloed hebben op de UTA-organisatie en het gehele bedrijf.


Het wordt nog complexer omdat onder andere calculators, werkvoorbereiders, projectleiders en bedrijfsleiders vaak met meerdere projecten bezig zijn, met verschillende samenstellingen van teams en lopende projecten die vaak in een andere fase van het bouwproces zitten. 


Bedrijven gaan er vaak vanuit dat een groep van mensen die bij elkaar geplaatst worden voor een tender of een bouw- of infraproject, automatisch als team gaan functioneren. In de praktijk blijkt dit met grote regelmaat tegen te vallen en kan dit zelfs leiden tot grote interne frustraties tussen teamleden onderling en zelfs tot grote financiële tegenvallers en faalkosten.


Dit alles maakt het gehele bouwproces complex, kostbaar en uitdagend, waardoor het noodzakelijk is om het gehele proces continu (bij) te sturen en te blijven coachen.GWW-Bouw Coach

adviseert en verbetert uw bedrijfsvoering


Door onze pragmatische aanpak verhogen wij de productiviteit en effectiviteit op bedrijfs-, afdelings- en persoonlijk niveau.

Onderscheidend vermogen.


Naast het analyseren en adviseren van de te ondernemen stappen om uw bedrijf te optimaliseren, heeft GWW-BouwCoach als uniek onderscheidend vermogen ook de kennis en kunde in huis om daadwerkelijk UTA-personeel op persoonlijk vlak te begeleiden, adviseren en te verbeteren in hun huidige functie of op te leiden voor hun nieuwe functie.


Door een werkervaring van meer dan 30 jaar in vrijwel alle UTA-functies (uitvoering, calculatie, werkvoorbereiding, projectmanagement, acquisitie en directie) is Twan van Berkom als GWW-BouwCoach bekend met alle voorkomende taken en uitdagingen binnen deze functies.


Dit onderscheidend vermogen heeft tot resultaat dat uw medewerkers aansluiting en gehoor vinden bij ons. Dit zorgt voor draagvlak voor verbetering c.q. aanpassing van de functie bij de medewerker.


Het proces van verandering grijpt in de gehele bedrijfsvoering en is een proces van jaren. Wij streven naar een langdurige samenwerking bij bedrijven om veranderingen te blijven monitoren en bijsturen.