Home

06-40190608

VERBETERMANAGEMENT VOOR UTA-ORGANISATIES

Hoe sterk en flexibel is uw UTA-organisatie?


 

Veel aannemersbedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector en de Bouwsector werken op projectbasis en halen hun projecten binnen via onderhandse en openbare aanbestedingen.


In hoofdlijnen doorlopen de meeste aannemersbedrijven de volgende processen tijdens aanbestedingen:


  • acquisitie;
  • calculatie;
  • eventueel ontwerp;
  • werkvoorbereiding/ inkoop;
  • uitvoering;
  • eventueel nazorg & onderhoud.Naast deze processen is er in de bedrijven administratieve en ICT- ondersteuning en het beheer en onderhoud van het materieel. In de Bouw-CAO wordt het personeel in bovenstaande functies UTA-personeel (Uitvoerend-, Technisch en Administratief personeel) genoemd en hebben veelal een sturende en leidende functie.


De UTA-organisatie is in het aannemersbedrijf één van de grootste kostenposten.


Om concurrerend te blijven dient de UTA-organisatie zo optimaal mogelijk ingericht te zijn, maar dit blijft continu variabel door alle wijzigingen die optreden als gevolg van onder andere de veranderende conjunctuur, wet- en regelgeving, soorten en aantallen van aanbestedingen, werkvoorraad en marktwerking.


Met regelmaat horen we ondermeer de volgende vragen:


- Hebben we voldoende en gekwalificeerd eigen UTA-personeel?

- Moet er een harde kern zijn en een flexibele schil van UTA-personeel?

- Hoe ziet onze markt er over 5 jaar uit?


Dit zijn maar enkele voorbeelden van vraagstukken die direct invloed hebben op de UTA-organisatie en het gehele bedrijf.


Het wordt nog complexer omdat onder andere calculators, werkvoorbereiders, projectleiders en bedrijfsleiders vaak met meerdere projecten bezig zijn, met verschillende samenstellingen van teams en lopende projecten die vaak in een andere fase van het bouwproces zitten. 


Bedrijven gaan er vaak vanuit dat een groep van mensen die bij elkaar geplaatst worden voor een tender of een bouw- of infraproject, automatisch als team gaan functioneren. In de praktijk blijkt dit met grote regelmaat tegen te vallen en kan dit zelfs leiden tot grote interne frustraties tussen teamleden onderling en zelfs tot grote financiële tegenvallers en faalkosten.


Dit alles maakt het gehele bouwproces complex, kostbaar en uitdagend, waardoor het noodzakelijk is om het gehele proces continu (bij) te sturen en te blijven coachen.GWW-Bouw Coach

verbetert uw UTA-organisatie!


Door onze pragmatische aanpak verhogen wij de productiviteit en effectiviteit op bedrijfs-, afdelings- en persoonlijk niveau.


Here are 12 tips to help you successfully grow your construction business:

 

1. Build a great team. ...
2. Manage your business, but lead your people. ...
3. Invest in your business. ...
4. Be selective to be profitable. ...
5. Get the word out. ...
6. Play to your strengths. ...
7. Network to earn more work. ...
8. Quality is king.


GWW-Bouw Coach

verbetermanagement

Optimalisatie  en reorganisatie  van UTA-personeel van aannemersbedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouw- en Bouwsector

QUICK LINKS


Home                     |     Diensten


Hoe werken wij?  |     Contact

VOLG ONS

Facebook

Linkedin

Twitter

NEEM CONTACT MET ONS OP

Telefoon: 06-40190608

GWW-Bouw Coach

Kolgans 8

        5221 GC  's-Hertogenbosch

Copyright 2020 © Inter Civiel